Prezi Desktop

Prezi Desktop 6.18

Creates interactive presentations for various purposes
Người dùng đánh giá
4.5  (62 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
6.18.8 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Turn your courses into interactive presentations or use creative ways to present your projects to your collaborators. The tool includes a wide variety of templates as well as numerous hints and tips to teach you how to take advantage of its unique features.
Prezi Desktop là một chương trình mà không cho phép anh tạo ra, cửa hàng, và món quà của anh prezis bất cứ đâu. Bắt đầu prezi trực tuyến hoặc là cởi ra làm việc trên màn hình, thì tải của prezis với yun (duy nhất nếu anh muốn) khiển từ xa hay securely chia sẻ ý kiến của mình với bất cứ ai.
Thông tin được cập nhật vào: